Modlitwy o ustanie epidemii

Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz wołanie Twojego Ludu, dotkniętego chorobami duszy i ciała.

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy Wysłuchaj nas Panie!

Spraw Boże, abyśmy cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem i wychwalali Cię za wszystkie dobrodziejstwa.

Otocz szczególną opieką Służbę Zdrowia, umocnij chorych i daj wieczne odpoczywanie zmarłym.

Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie.

Święta Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Wszyscy Święci Pańscy, módlcie się za nami.