Kalendarium historyczne

Historia Parafii

W dniu 8 maja 1979 r. decyzją biskupa przemyskiego Ks. Bp Ignacego Tokarczuka do nowo powstającego Osiedla nr 4 w Tarnobrzegu został skierowany Ks. Michał Józefczyk w celu organizowania życia duszpasterskiego. Już w sobotę po południu 26 maja 1979 r. na wykupionej od Jana Szczytyńskiego działce została zbudowana drewniana kaplica (o wymiarach 8 m x 16 m), którą następnego dnia rano poświęcił Bp I. Tokarczuk. 24 czerwca 1980 r. została erygowana parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. 6 września 1981 r. miało miejsce poświęcenie placu pod budowę kościoła. Projekt architektoniczny opracował inż. Gerard Pająk z Rzeszowa natomiast konstruktorem i kierownikiem budowy był inż. Zbigiew Żuchowicz z Warszawy. W kwietniu 1982 r. otrzymano pozwolenie na budowę kościoła, a 20 listopada tegoż roku na wieży kościoła stanął krzyż. W noc Bożego Narodzenia 1983 r. odprawiona została pierwsza pasterka w nowym kościele. 13 czerwca 1987 r. został rozebrany drewniany kościół i przeniesiony na osiedle „Siarkowiec”. Bardzo radosny dzień przeżyła parafia 26 czerwca 1988 r., kiedy to bp I. Tokarczuk dokonał poświęcenia nowego kościoła. Kościół konsekrowany 23 maja 2004 r. przez bp Andrzeja Dzięgę.


Kalendarium historyczne Parafii MBNP

17.10.2016 – spotkanie z Ks. Abp Mieczysławem Mokrzyckim
15.10.2016 – poświęcenie pomnika – Grobu Dzieci Utraconych
14.09.2016 – śp. Ks. Prałat Michał Józefczyk zostal pośmiernie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
03.07.2016 – uroczyste powitanie Ks. Kan. dr Jana Biedronia – nowego Proboszcza naszej Parafii
23.06.2016 – pogrzeb śp. Ks. Prałata Michała Józefczyka (zmarłego w dniu 20.06.2016)

17.04.2011 – w ramach „Niedzieli dla Bliźniego” koncert Krzysztofa Krawczyka (w TDK)
06.01.2011 – Tarnobrzeskie Jasełka
01.10.2010 – gościliśmy Ks. Bp Antoniego Długosza z programu „Ziarno”
25.09.2010 – zmarł Ks. Tadeusz Robótka
06.05.2010 – początek dzialalności Rycerzy Kolumba w diecezji sandomierskiej
02.10.2009 – poświęcenie Kaplicy w Aniołów Stróżów przy Szkole Katolickiej – J. E. Ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz
02.09.2009 – poświęcenie Kaplicy Wszystkich Świętych na cmentarzu w Sobowie – Ks. Bp Edward Frankowski
26.05.2009 – początek nawiedzenia rodzin przez obraz MBNP
26.04.2009 – nawiedzenie parafii przez jasnogórski wizerunek Matki Bożej Królowej Polski
19.04.2009 – początek misji świętych przed nawiedzeniem – poprowadził O. Anzelm Frączek ze zgromadzenia OO. Paulinów
05.04.2009 – koncert „Arki Noego”
02.09.2009 – poświęcenie „Okna Życia” – Ks. Bp Andrzej Dzięga i Ks. Bp. Edward Frankowski
24.01.2009 – nawiedzenie relikwii św. Malgorzaty Marii Alacoque
09.11.2008 – odszedł do Domu Ojca Ks. Lesław Sekulski
12.10.2008 – 15.10.2008 – rekolekcje różańcowe prowadzone przez p. Jana Budziaszka
15.04.2007 – wprowadznie relikwii św. Zygmunta Gorazdowskiego
11.02.2007 – Diecezjalne obchody Dnia Chorego, uroczystościom przewodniczy J. E. Ks. Bp Andrzej Dzięga Ordynariusz Diecezji
24.08.2006 – otwarcie Kaplicy do całodobowej adoracji
25.03.2006 – ponad 50 osób podejmuje dzieło Duchowej Adopcji w czasie uroczystej Mszy św. celebrowanej przez J. E. Ks. Bp Edwarda Frankowskiego
16.10.2005 – poświęcenie pomnika Jana Pawła II przez Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego
21.09.2005 – rozpoczynają się prace budowlane związane z powstaniem pomnika Jana Pawła II
12.03.2005 – 20.03.2005 – III Parafialne Misje Święte.
23.05.2004 – konsekracja kościoła przez. J. E. Ks. Bp Andrzeja Dzięgę – Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej
23.03.2003 – uroczyste wręczenia Pisma Świętego każdej Wspólnocie Sąsiedzkiej – Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Andrzeja Dzięgi
23.03.2003 – początek Tygodnia Braterstwa
09.03.2003 – Regionalne Spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci.
23.09.2002 – poświęcenie II oddziału Hospicjum
25.02.2002 – Liturgia z udziałem Rodziny Radia Maryja w naszej parafii
30.12.2001 – poświecenie Rodzinnego Domu Dziecka
07.10.2001 – poświęcenie różańców dla Wspólnot Sąsiedzkich
02.04.2001 – nawiedzenie parafii przez obraz Matki Bożej z Guadelupe
04.01.2001 – poświęcenie I oddziału Hospicjum
04.01.2001 – poświęcenie figury Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego
13.05.2000 – odbył się Rejonowy Dzień Wspólnot Ludzi Młodych w parafii MBNP
13.03.2000 – koncert piosenki religijnej w wykonaniu O. Bogusława Palecznego
13.02.2000 – odbyła się Jubileuszowa Pielgrzymka Służby Zdrowia do kościoła OO. Dominikanów w Tarnobrzegu – liturgii przewodniczył Ks. Bp. Edward F.
09.02.2000 – powstanie klubu „Amazonek”
02.02.2000 – Koncert Tarnobrzeskich Chórów
13.01.2000 – Festiwal Piosenki Harcerskiej.
21.11.1999 – ukazuje się pierwszy numer „Nieustającej Pomocy”
21.11.1999 – inauguracja obchodów Roku Jubileuszowego w diecezji sandomierskiej – nasz kościół parafialny staje się kościołem stacyjnym
14.09.1999 – Intronizacja Bożego Serca we wspólnotach sąsiedzkich
12.06.1999 – spotkanie z Ojcem Świętym na sandomierskiej ziemi
17.01.1999 – koncert zespołu „Mazowsze”
20.09.1998 – powołanie do życia Duszpasterstwa Głuchoniemych
08.02.1998 – 09.02.1998 – Konwiwencja NOP – spotkaniom przewodniczył Ks. Mieczysław Nowak.
17.01.1998 – Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich – w tym wydarzeniu kulturalnym uczestniczył razem z nami Ks. Biskup Wacław Świerzawski
13.09.1997 – Intronizacja Bożego Serca w mieście i parafii.
12.09.1997 – Intronizacja Bożego Serca w rodzinach.
07.09.1997 – 12.09.1997 – rekolekcje Bożego Serca
09.08.1997 – nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w znaku Sulisławskiej Ikony.
24.05.1997 – otwarcie Kaplicy Wieczystej Adforacji (adoracja od 8:00 do 20:00)
??.??.1997 – I Biegowa Pielgrzymka na Jasną Górę.
03.05.1997 – początek przygotowań do zawierzenia miasta i parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
14.03.1997 – 16.03.1997 – wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Ks. Biskupa Wacława Świerzawskiego, który wraz z nami uczestniczył w nabożeństwach związanych z odnowieniem Misji
09.03.1997 – 16.03.1997 – odnowienie Parafialnych Misji
02.10.1996 – poswięcenie korony i koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej
27.06.1996 – rozpoczęcie posługi Parafialnego Hospicjum, które niosło swoją pomoc chorym w domach
30.01.1996 – radosna uroczystość nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w znaku Figury Fatimskiej
21.10.1995 – 29.10.1995 – Chrześcijańskie Dni Kultury zainicjowane przez Akcję Katolicką, które stały się wzorem dla Tarnobrzeskich Dni Społecznych
01.04.1995 – 09.04.1995 II Parafialne Misje Święte. Przeprowadzili je O. Józef Szczecina i O. Jacek Dubel
14.12.1994 – zakończenie rekolekcji i przystąpienie parafii do Ruchu ku Lepszemu Światu poprzez Nowy Obraz Parafii. W tym dniu zostaje dokonany podział parafii na 7 rejonów. Po raz pierwszy ukazuje się list „Otwarte Serca”
07.11.1994 – swoją działalność rozpoczyna Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy”
23.09.1994 – zaczynają się rekolekcje przygotowujące parafian do przystąpienia parafii do Ruchu ku Lepszemu Światu poprzez program Nowy Obraz Parafii (rekolekcje były prowadzone przez Ks. Mariana Wronę z Szówska i Ks. Jana Kutymę z Krosna); (11.12.1994 – początek 2 tury rekolekcji)
22.07.1994 – powstaje Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi.
10.06.1994 – pierwsza „Bułeczka Jedności Serbinowskich Rodzin”
06.05.1994 – Kongres Trzeźwościowy
10.04.1994 – o godz. 15:00 rozpoczęliśmy w naszej parafii codzienne przeżywanie Godziny Miłosierdzia oraz rozpoczął nawiedzanie rodzin obraz Jezusa Miłosiernego
05.04.1994 – podwyższenie i poświęcenie krzyża na cmentarzu w Sobowie
05.04.1994 – swoją działalność rozpoczyna Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
19.02.1994 – powstaje Stowarzyszenie Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie
19.02.1994 – powstaje klub „Edukacja 2000” – jako poszerzenie działalności biblioteki parafialnej o wypożyczalnię kaset video o treści religijnej
01.01.1994 – pierwszy Noworoczny Bieg Po Zdrowie.
01.07.1993 – rozpoczynają się Tarnobrzeskie Wieczory Organowe, które w późniejszych latach stają się Międzynarodowymi Koncertami Organowymi
20.04.1993 – utworzenie klubu sportowego „Wspólnota”
22.03.1993 – pierwsze parafialne Triduum Świętości Życia
24.01.1993 – ukazuje się pierwszy numer „Serbinowskich Dzwonów”
25.03.1992 – Ojciec Święty Jan Paweł II wytyczył nowe granice diecezji w Polsce – Parafia MBNP zostaje włączona do diecezji sandomierskiej
17.02.1992 – początek działalności Kręgu Oazy Rodzin
05.11.1991 – inauguracja działalności Parafialnego Zespołu Charytatywnego „Caritas”
31.05.1991 – delegacja parafian udaje się do Rzeszowa na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w czasie IV Pielgrzymki do Ojczyzny
30.05.1991 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi, po raz pierwszy wspólna uroczystość parafii tarnobrzeskich pod przewodnictwem Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego
26.02.1991 – pogrzeb Pana Jana Szczytyńskiego – człowieka, który udostępnił plac pod budowę świątyni
21.10.1990 – poświęcenie krzyży przeznaczonych do klas Szkoły Podstawowej nr 10
??.04.1990 – I Mistrzostwa Księży w Tenisie Stołowym
07.01.1990 – przy naszym kościele zaczyna swoją działalność Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
21.06.1989 – erygowanie nowej parafii – parafii św. Barbary
14.05.1989 – Kongres Eucharystyczny pod przewodnictwem Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego
24.12.1988 – po raz pierwszy o 17:00 dzwony zaprosiły nas na klatki schodowe i sąsiedztwa, by dzieląc się opłatkiem, obdarować się wzajemnie życzliwością, otoczyć modlitwą zmarłych i wrócić do swoich mieszkań na wigilijną wieczerzę
08.12.1988 – koronacja wizerunku Matki Najświętszej i Dzieciątka Jezus
27.06.1988 – poświęcenie nowej świątyni przez Ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka
19.06.1988 – początek Renowacji Misji Świętych – trwały do 23.06.1988
12.08.1987 – J. E. Ks. Kard. Józef Glemp – Prymas Polski nawiedza naszą parafię
13.06.1987 – rozbiórka drewnianego kościoła i przeniesienie go na teren nowo powstającej parafii św. Barbary
16.11.1986 – poświęcenie Ochronki św. Józefa przez Ks. Biskupa Stefana Moskwę
17.09.1986 – dzień śmierci Ks. Feliksa Pięty
08.07.1985 – pierwsze prace budowlane przy przewiązce łączącej kościół z domem parafialnym
10.04.1985 – początek Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
31.03.1985 – Intronizacja Krzyża Misyjnego
23.03.1985 – początek I Parafialnych Misji Świętych
16.09.1984 – początek dyżurów parafian przy kościele
01.09.1984 – wyjątkowy dzień, który zapadł w naszej świadomości – nie przez przypadek I sobota miesiąca, po Mszy św. odprawionej w drewnianym kościółku i Apelu Jasnogórskim wyruszyła uroczysta procesja z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, stacjami Drogi Krzyżowej i Najświętszym Sakramentem do nowo wybudowanego kościoła, który od tego momentu zostaje oddany do użytku wiernych. Figurę św. Józefa nieśli członkowie Róży św. Józefa; figurę M. B. Fatimskiej – członkowie Róży M. B. Fatimskiej; obraz M. B. Nieustającej Pomocy – patronki parafii – niosły wszystkie stany: ojcowie, matki, młodzież i dzieci; stacje Drogi Krzyżowej – przełożone róż różańcowych (otoczone członkami róż). Najświętszy Sakrament – pasterz parafii
05.08.1984 – I Piesza Pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę
25.03.1984 – po raz pierwszy odzywają się dzwony Maria, Michał i Maksymilian
18.12.1983 – Ks. Proboszcz Michał Józefczyk zostaje dziekanem Dekanatu Tarnobrzeg-Północ (na 6 lat).
08.12.1982 – położony zostaje pierwszy wiązar dachu na nowym kościele
28.11.1982 – wielka uroczystość parafialna – poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego (kamień węgielny został przywieziony z Groty Objawień Matki Bożej z Lourdes i z Bazyliki św. Piotra w Rzymie) – uroczystości przewodniczy Ks. Biskup Ignacy Tokarczuk
20.11.1982 – ustawienie krzyża na wieży kościoła (na wysokości 46 m)
04.11.1982 – nawiedzenie parafii przez obraz Pani Jasnogórskiej
04.08.1982 – po raz pierwszy przedstawiciele naszej parafii biorą udział w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę
06.09.1981 – poświęcenie placu pod budowę kościoła i rozpoczęcie prac budowlanych
28.08.1981 – uroczysta Msza św. na stadionie KS „Siarka” w intencji „Solidarności”
29.06.1981 – powstanie Straży Maryjnej
24.06.1981 – rozpoczęcie budowy domu parafialnego
29.01.1981 – zgoda władz wojewódzkich na budową ośrodka duszpasterskiego
12.07.1980 – decyzja wytyczająca granice parafii
27.06.1980 – decyzją Ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka powstaje parafia
20.09.1979 – Ks. Michał Józefczyk przed sądem za budowę kościoła na Serbinowie
01.09.1979 – rozpoczęcie katechizacji przy naszym kościele
01.08.1979 – Siostry Służebniczki Starowiejskie rozpoczynają posługę w naszej parafii
07.07.1979 – początek pierwszosobotnich Nabożeństw Fatimskich
27.05.1979 – poświęcenie drewnianego kościoła – Ks. Biskup Ignacy Tokarczuk
26.05.1979 – budowa drewnianego kościoła
08.05.1979 – decyzja o przystąpieniu do bezpośrednich działań związanych z budową ośrodka duszpasterskiego na Osiedlu nr 4 „Serbinów”