Rada Parafialna


Parafialna Rada Duszpasterska

Zgodnie z kan. 536 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Parafialna  Rada Duszpasterska  jest z natury rzeczy organem doradczym proboszcza, na którym spoczywa odpowiedzialność za całość apostolstwa. Do poszczególnych zadań Parafialnej Rady Duszpasterskiej należy m.in.: pobudzanie i rozwijanie inicjatywy duszpasterskiej w parafii, wspomaganie kapłanów w dziele apostolskim oraz pracy katechetycznej, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii, budzenie odpowiedzialności wśród innych parafian, zajmowanie się akcją charytatywną w parafii, głównie co się tyczy osób starych i chorych, rodzin wielodzietnych i rozbitych, zaniedbanych dzieci i młodzieży, docieranie do parafian stojących z dala od Kościoła, współdziałanie z proboszczem w realizowaniu podjętych decyzji, nigdy zaś wbrew jego woli.  Parafialna Rada Duszpasterska może omawiać sprawy materialno-gospodarcze  parafii wtedy, gdy mają one bezpośredni związek z duszpasterstwem (np. kościół i jego otoczenie, sale katechetyczne, pomoce do nauczania religii, itp.). Kadencja członka Rady trwa 5 lat.

 

Skład Rady (2018):
Przewodniczący: Proboszcz Parafii – Ks. Prałat dr Jan Biedroń