Relikwie


Relikwie w naszej Parafii:

Właściwe zrozumienie kultu relikwii w Kościele katolickim nie jest możliwe bez cofnięcia się do początków chrześcijaństwa. W samym Piśmie Świętym mamy opisy uzdrowień jakie działy się poprzez dotknięcie szat Jezusa a później Apostołów. Ten biblijny przekaz wskazuje na wagę przedmiotów mocno związanych ze świętymi.
Kult relikwii jest w Kościele wcześniejszy od kultu obrazów i jest związany z prześladowaniami chrześcijan i ich męczeństwem. Ciała zamordowanych za wiarę były z wielką troską zabierane przez chrześcijan i grzebane w bezpiecznym miejscu. Z jednej strony była to chęć uchronienia ciał przed zbezczeszczeniem, z drugiej zaś miało to ważny wymiar teologiczny. W okresie prześladowań chrześcijan Eucharystia często była sprawowana w ukryciu, np. w katakumbach, dlatego bliskość ciał męczenników nadawała jej jeszcze bardziej eschatologicznego charakteru, a także wyraz oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa oraz podkreślała związek męczeństwa z ofiarą Syna Bożego.

Wprowadzone relikwie:

1. Św. Albert Chmielowski – od 23 maja 2004
2. Bł. Edmund Bojanowski – od 23 maja 2004
3. Św. Faustyna Kowalska – od 23 maja 2004
4. Św. Matka Teresa z Kalkuty – od 23 maja 2004
5. Św. Ojciec Pio – od 23 maja 2004
6. Św. Joanna Beretta Molla – od 25 maja 2005
7. Św. Jan Bosko – od 31 stycznia 2007
8. Św. Zygmunt Gorazdowski – od 15 kwietnia 2007
9. Bł. Aniela Salawa – od 18 grudnia 2011
10. Bł. Czesław – od 30 września 2012
11. Św. Jan Paweł II – od 11 października 2012
12. Bł. Jan Beyzym – od 23 grudnia 2012
13. Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko – od 13 października 2013
14. Św. Charbel – od 24 lipca 2014
15. Bł. Ks. Michał Sopoćko – od 28 września 2014
16. Św. Jan Boży – od 17 maja 2015
17. Św. Rita – 16 sierpnia 2015

Nie wprowadzone relikwie:
1. Św. Zygmunt Szczęsny – Feliński
2. Bł. Franciszek i Hiacynta