Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

C. Sakrament Małżeństwa

Celebracja liturgii zaślubin jest najważniejszym momentem dnia weselnego. Winna być przygotowana z wielką troską. Narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Celebracja sakramentu małżeństwa jest powodem radości całej wspólnoty parafialnej, w której ma miejsce. Jednak możecie wybrać kościół w parafii narzeczonej lub narzeczonego, gdzie każde z Was zamieszkuje, lub w parafii, w której po ślubie zamieszkacie - w uzgodnieniu z własnym Proboszczem. Dla społeczności chrześcijańskiej rok liturgiczny wyznacza własny rytm życia i świąt. I tak, okres Adwentu i Wielkiego Postu mają charakter przygotowania: nawrócenia i przemiany. Z tego względu należy wybrać inne okresy dla uroczystości weselnych. Uzgodnijcie w kancelarii dzień i godzinę, z szacunkiem uwzględniając wcześniej zaplanowane zajęcia duszpasterskie w parafii. Obrzęd zawarcia małżeństwa jest ściśle określony, ale pozwala w pewnej mierze na indywidualne zaangażowanie. Jednak każda para powinna uzgodnić z kapłanem celebrującym ślub: dobór przynajmniej jednego z dwu czytań biblijnych; wybór formuły błogosławieństwa i modlitwy; recytację "Credo", nawet wówczas gdy nie domaga się tego liturgia danego dnia; propozycje kilku intencji modlitwy powszechnej, zwłaszcza za swoich rodziców; nowi małżonkowie mogą przyjąć Komunię św. pod postaciami Chleba i Wina, wyrażając w ten sposób znak pełnego uczestnictwa w Uczcie Pana. Sakrament małżeństwa winien być celebrowany w "łasce Boga" tj. w pojednaniu z Nim i braćmi. Dlatego w dniu najbliższym dnia weselnego zbliżcie się na nowo do sakramentu pokuty i pojednania.

Niezbędne dokumenty:
 »  Świadectwo chrztu - z parafii, gdzie otrzymaliście łaskę chrztu - dla celu zawarcia małżeństwa.
 »  Świadectwo sakramentu bierzmowania.
 »  Świadectwo ukończenia parafialnej katechezy przedmałżeńskiej.
 »  Zaświadczenie z uczestnictwa w cyklu katechez przedślubnych w poradni życia małżeńskiego.
 »  Wyciąg z aktu urodzenia dla celów zawarcia małżeństwa.

Przygotowanie do sakramentu:
 »  Dzień skupienia dla narzeczonych - w każdym miesiącu parzystym (II sobota miesiąca o godz. 9:30 - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym).
 »  Poradnia rodzinna czynna w każdy poniedziałek (oprócz świąt) od 17:00 do 18:00.

Kurs Przedmałżeński:
 »  Cykl 10 katechez w kolejne następujące niedziele o godz. 15:00 - uczestniczyć powinni oboje narzeczeni 
razem.
 »  Konsultacje w Poradni Rodzinnej. 
 »  Najbliższa edycja - początek kursu: ok. połowy listopada 2018.


diec san