Duszpasterze

Obecnie w Parafii posługują:

Proboszcz:

Ks. prał. dr Jan Biedroń

Wikariusze:

Ks. Krzysztof Kula
Ks. Michał Wrona
Ks. Krzysztof Nowak
Ks. Radosław Koterbski
Ks. Paweł Dobrowolski
Ks. Paweł Gutek
Ks. Maciej Charabin

Rezydent:

Ks. kan. Bronisław Futyma

Siostry Służebniczki NMP (Starowiejskie):

S. Teresa