Betańska Misja Wspierania Kapłanów

BETAŃSKA MISJA WSPIERANIA KAPŁANÓW działa w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej, którego charyzmatem jest pomoc kapłanom w posłudze parafialnej. Każdy zgłoszony do Misji kapłan zostaje objęty modlitwą i otrzymuje duchowego opiekuna na całe życie. Modlitewną troską zostaje objęta osoba księdza, posługa kapłańska i wszystko to, co z nią jest związane.

Betańska Misja Wspierania Kapłanów

s. Gabriela, ul. Puławska 64, 24-120 Kazimierz Dolny,

tel: 81 / 882 04 71, e-mail: betanki@diecezja.gda.pl, www.bmwk.pl,

Sms-owe pogotowie modlitewne dla kapłanów: 513 864 091